Polityka firmy

Gwarancja sprzedaży hurtowej

Jako dostawca wyłącznie hurtowy, Ultima Displays Polska Sp. z o.o. zobowiązuje się do zapewnienia swoim zarejestrowanym dystrybutorom najlepszej możliwej wartości i wsparcia.

Jedyny kanał sprzedaży firmy stanowi nasza międzynarodowa sieć lokalnych dystrybutorów, oparta na wieloletnich, wzajemnie korzystnych relacjach. Osiągnęliśmy je m.in. dzięki rygorystycznemu przestrzeganiu naszych obietnic. Oznacza to, że możemy przynieść korzyści Twojej firmie i zmaksymalizować możliwości sprzedaży poprzez przekierowywanie wszelkich potencjalnych użytkowników końcowych i zapytań z Twojej okolicy bezpośrednio do Ciebie.

Ultima Displays gwarantuje, że w żadnym wypadku nie będzie sprzedawać produktów bezpośrednio do użytkowników końcowych.

Gwarancja sprzedaży wyłącznie dla branży dotyczy wszystkich produktów i usług Ultima Displays Polska Sp. z o.o., włącznie z niestandardowymi ekspozycjami, projektami wystawienniczymi oraz wynajmem ekwipunku. Aby zostać Dystrybutorem Ultima Displays Polska należy wypełnić formularz kontaktowy “zostań dystrybutorem” bądź skontaktować się z biurem obsługi.

Kodeks etyki

Naszą misją jest dostarczanie naszym klientom usług najwyższej jakości.
Kładziemy nacisk na jakość, terminowość oraz konkurencyjność naszych usług oraz zadowolenie naszych klientów.
Dążymy do rozwoju technicznego i zróżnicowania oferty w celu zwiększenia wartości dla naszych klientów oraz szans dla naszych pracowników.
Współpracujemy uczciwie z naszymi klientami, dostawcami, konkurentami i pracownikami, jesteśmy zaangażowani w utrzymywanie wysokich standardów postępowania biznesowego.
Zawsze oczekujemy od naszych pracowników integralności, uczciwości i staranności w działaniu.
Spółka przestrzega wszystkich międzynarodowych i lokalnych przepisów prawnych w krajach, w których prowadzi swoją działalność.
Spółka zapewnia zatrudnienie i możliwości rozwoju wszystkim swoim pracownikom, bez względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, wiek, orientację seksualną czy niepełnosprawność.
Wierzymy, że każdy pracownik ma prawo do pracy w środowisku wolnym od dyskryminacji lub molestowania jakiegokolwiek rodzaju.
Spółka zobowiązuje się wspierać kwestie ochrony środowiska poprzez oszczędzanie energii oraz prawidłowego użytkowanie zasobów naturalnych i ponowne ich wykorzystywanie w stosownych przypadkach.
Pracownicy Spółki nie mogą przyjmować jakichkolwiek obietnic czy gratyfikacji od dostawców w celu zabezpieczenia kontraktów na dostawy wszelkiego rodzaju.
Staramy się wybierać dostawców, którzy będą stosować się do norm etycznych i którzy przywiązują wagę do jakości produktów i usług.

Polityka jakości

Osiągnięcie trwałego i rentownego wzrostu poprzez dostarczanie produktów i usług, które konsekwentnie spełniają potrzeby i oczekiwania naszych klientów. Będziemy mierzyć naszą skuteczność w spełnianiu wymagań klientów i współpracować z nimi w celu ciągłego doskonalenia produktów i usług, które oferujemy.”

Realizacja tej polityki oraz ciągłe doskonalenie naszego systemu zarządzania jakością jest podstawą wszystkich działań prowadzonych w Spółce. Obejmuje to wszystkich pracowników, którzy są indywidualnie odpowiedzialni za jakość swojej pracy i którzy są zachęcani do identyfikowania problemów oraz zgłaszania sugestii poprawy wszystkich aspektów naszych praktyk.

Nasza Polityka Jakości jest przekazywana i wyjaśniania wszystkim pracownikom, aby upewnić się, że w pełni zrozumieli wpływ, jaki wywierają na utrzymanie skutecznego Systemu Zarządzania Jakością.

Cele Jakościowe

  • Osiągnięcie i utrzymanie systemu zarządzania jakością (SZJ), który wzmacnia reputację Spółki pośród klientów, potencjalnych klientów i niezależnych organów kontrolnych.
  • Monitorowanie i poprawianie skuteczności naszego SZJ poprzez przeglądy zarządzania oraz procesy kontrolne.
  • Monitorowanie zadowolenia klientów oraz ustawianie celów ciągłego doskonalenia.
  • Analizowanie przyczyn niezgodności ze standardami oraz podjęcie odpowiednich działań korygujących i zapobiegawczych.
  • Zapewnianie zgodności z wszystkimi niezbędnymi wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

Dyrektor Zarządzający jest odpowiedzialny za System Zarządzania Jakością, natomiast za codzienną operacyjną kontrolę systemu odpowiedzialny jest Dyrektor Operacyjny wraz z Koordynatorem ds. Jakości.

KONTAKT